Thông tin liên hệ

Liên Hệ Karaoke Hoàng Đế Nhận Ngay Khuyến Mãi Bất Ngờ

Địa chỉ Karaoke: 62 Hùng Vương nối dài Phường 6, Tân An, Long An
Hotline: 0272 352 67 52

Địa chỉ Hotel: 67 Huỳnh Văn Tạo Phường 3, Tân An, Long An

Điện thoại: 0272 38 39 037

Gửi phản hồi cho chúng tôi